Clubreglement

 • Elke kandidaat-speler heeft recht op een proefperiode van 1 speelavond. Opgelet! Tijdens deze avond ben je niet verzekerd.
 • Alle spelers zijn medeverantwoordelijk voor het opstellen en opbergen van het materiaal.
  De gemeentelijke sportfunctionaris zal bij nalatigheid het bestuur hiervan op de hoogte brengen,
  wat een schorsing tot gevolg kan hebben.
 • Iedereen draagt tijdens de speeluren een korte short en T-shirt.
  Lange trainingsbroeken zijn enkel tijdens de opwarming toegelaten.
 • Wij krijgen de beschikking over een aantal kleedkamers en over het aanwezige materiaal. Deze moeten ten allen tijde in goede staat achtergelaten worden.
 • De zaal mag enkel betreden worden met gepast sportschoeisel (witte of bleke zolen).
 • De zaal en de kleedkamers zijn voorbehouden aan de spelers.
  Niet-leden en niet-spelers dienen bijgevolg plaats te nemen op de tribune of in de cafetaria.
 • De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen. Wij verzoeken u geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers.
 • Indien u tijdens de speeluren een kwetsuur oploopt, dient u dit zo vlug mogelijk te laten weten aan één van de aanwezige bestuursleden, die u de nodige papieren zal geven.
 • Een goede groepsgeest en sportiviteit zijn het allergrootste belang in onze sportclub. Daarom eigenen wij ons het recht toe een speler te schorsen of zijn lidmaatschap in te trekken wanneer hij/zij de goede werking van de club verstoort. De beslissing zal worden genomen door een 2/3 meerderheid van het bestuur.
 • Om eventuele geschillen tussen leden onderling en/of met bestuursleden op te lossen, kunnen deze leden in kwestie uitgenodigd worden door het bestuur op een vergadering. Wanneer de betreffenden leden moedwillig deze persoonlijke uitnodigingen naast zich neerleggen (en geen pogingen willen doen om een oplossing te vinden voor de gerezen problemen) dan kan het bestuur beslissen, met het oog op de groepsgeest, deze leden te schorsen en hen bijgevolg de toegang tot de terreinen te ontzeggen. Het door hen betaalde lidgeld zal in dit geval niet worden teruggestort.
 • Voorstellen ivm een aanpassing van deze reglementen kunnen ingediend worden door ieder lid van de club, en dit schriftelijk aan één van de bestuursleden. De voorstellen worden opgenomen in het reglement na goedkeuring door 2/3 meerderheid van het bestuur.
 • Het bestuur is verplicht om ieder jaar (in de maand augustus) het clubreglement te evalueren en indien nodig aan te passen.
 • Door lid te worden van deze club verklaart u zich akkoord met dit reglement.
 • Wanneer een competitieploeg zonder geldige reden en zonder voorafgaandelijke verwittiging aan het bestuur forfait geeft op een competitiewedstrijd, dan zal deze ploeg onmiddellijk worden geschorst voor het lopende seizoen.
 • Sportiviteit is van het allergrootse belang. Daarom is het niet toegestaan dat spelers enkelwedstrijden spelen wanneer spelers aan de zijlijn staan te wachten. Spelende leden moeten spontaan de helft van een terrein afstaan aan binnengekomen spelers. Indien dit niet gebeurt moeten wachtende leden een terrein opeisen. Dit punt dient strikt te worden nageleefd! Leden die niet akkoord gaan met deze regel kunnen geen lid zijn van Badmintonclub Denderleeuw.
 • Wanneer alle terreinen bezet zijn dienen spelende leden spontaan na 35 min. de terreinen te verlaten en de wachtende spelers aan de beurt te laten. Wij rekenen vooral op de sportiviteit van alle leden, ongeacht niveau!
 • Tijdens activiteiten of trainingsmomenten van de club worden mogelijk foto’s gemaakt en/of namen genoteerd. Door lid te worden van deze club, verklaart u zich akkoord met de bekendmaking van uw naam en de publicatie van foto’s waarop u afgebeeld staat, via de communicatiekanalen die de club ter beschikking heeft. Persoonlijke gegevens, anders dan naam en familienaam, worden niet vermeld.

Opgemaakt te Denderleeuw,
op 09/09/1993.

Aangepast op 16/04/1994, 01/07/1998, 20/08/1999, 04/08/2000, 05/04/2001, 06/08/2002, 12/09/2006, 01/07/2011.