Clubreglement jeugd

Aangezien we een club zijn met een zeker ambitie investeren we in onze jeugd, de toekomst van onze club.
Er zijn inspanningen nodig om deze ambities om te zetten in mooie resultaten. Deze inspanningen worden uitgewerkt in de volgende puntjes, waarvan het eerste zeker niet onbelangrijk is.

 • Minstens éénmaal per week (op woensdag dus) komen trainen onder begeleiding.
  Verder is er de mogelijkheid om extra te trainen/spelen op vrijdag, zondag en maandag.
 • Zoals bij iedere sport, moet men ervoor zorgen dat men over het juiste materiaal beschikt, dwz:
  –   aangepast schoeisel met witte zool (zeker geen zwarte zool, om de sportvloer niet te beschadigen)
  –   sportkleding: korte short en t-shirt zijn verplicht; lange (trainings)broeken worden niet toegelaten!
  –   badmintonracket (wie er nog geen heeft kan er in het begin één lenen in de club)
 • Bij het begin van elke training moet men ervoor zorgen dat men voldoende drank bij heeft om niet onnodig de zaal te moeten verlaten. Enkel water in plastieken, afsluitbare flesjes is toegelaten.
  Blikjes, glazen flesjes, doosjes met een rietje,… zijn niet toegelaten (reglement van de sporthal).
 • Badmintonrackets zijn gemaakt om mee te spelen, NIET om op de grond te gooien of op het net mee te slaan. Spelers die zich met deze regel niet kunnen verzoenen, worden onmiddellijk verplicht de training te staken.
 • Vanaf het begin tot het einde van de training wordt iedereen vriendelijk gevraagd om in de zaal te blijven. Het verlaten van de zaal op eigen initiatief om welke reden dan ook, is niet toegelaten tenzij toestemming van de begeleider.
  Trainingen gaan immers door op de terreinen, en niet in de kleedkamers, buiten of in de cafetaria.
  Voor een sanitaire noodstop zullen uiteraard geen problemen gemaakt worden.
 • Met het oog op de nodige sportiviteit, dulden we geen onaanvaardbaar gedrag op het terrein. Tevens wordt er niet over andere spelers hun terrein gelopen, dit hindert de spelers en kan gevaarlijk zijn. Indien de 2 voorgaande paragrafen niet gerespecteerd worden, zullen sancties getroffen worden.
 • Waardevolle voorwerpen zoals horloges, geldbeugels, gsm’s en dergelijke worden best meegebracht in de zaal, kleedkamers zijn niet de veiligste plaats. De club neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid in geval van diefstal.
  Gsm’s, MP3-spelers en dergelijke horen echter aan de kant te liggen tijdens de training. Anders is een kwalitatieve training onmogelijk. De begeleiders zullen hierop toezien, en kunnen sancties treffen indien nodig.
 • Ieder nieuw lid krijgt bij aansluiting een formulier “Aanvraag tot aansluiting”. Dit document dient zo snel mogelijk ingevuld afgegeven te worden aan één van de bestuursleden of jeugdbegeleiders.
  Pas vanaf dat moment ben je volledig in orde met de verzekering van de club.

Jeugdspelers dienen zich eveneens te houden aan het “gewone” clubreglement.

Belangrijke mededeling aan de ouders

De jeugdwerking van onze club kent een grote expansie en wordt voortdurend bijgeschaafd.
Dit brengt uiteraard een grotere inspanning en inzet van ons bestuur met zich mee. Om problemen te voorkomen, graag de aandacht voor de volgende puntjes:

 • Laat uw kind bij training, toernooi of andere activiteiten nooit alleen achter aan de sporthal zonder er zeker van te zijn dat er een verantwoordelijke van de club aanwezig is.
 • Bij eendere welke activiteit wordt er gevraagd het deelnemingsformulier degelijk en tijdig (ten minste één week vooraf) in te vullen en ondertekend door de ouders af te geven aan één van de jeugdbegeleiders.
 • De club verzekert dat er tijdens trainingen, toernooien of andere activiteiten jeugdbegeleiders aanwezig zijn. Zijn er door omstandigheden geen begeleiders aanwezig, dan worden alle activiteiten die dag afgelast en dienen de ouders hun kind terug mee naar huis te nemen.