Club API

API – Aanspreekpunt persoonlijke integriteit

Als sportclub vinden we het enorm belangrijk dat iedereen zich goed voelt binnen de sportomgeving.
Om die reden vind je in onze club een club-API. De club-API (aanspreekpunt persoonlijke integriteit) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Wat doet een club API concreet?

–        Fungeren als aanspreekpunt: voel je je niet goed in de sportomgeving, is er iets gebeurd waardoor je je niet meer goed of comfortabel voelt in de club? Bij de club API kan je terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage,…)? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn? Aarzel dan niet om dit te melden aan de club API. De API zal in eerste instantie luisteren naar jouw verhaal en bezorgdheden. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je met algemene klachten naar de club API gaat, maar alle zaken die voor jou grensoverschrijdend zijn, kunnen zeker en vast besproken worden.

–        Coördinatie en doorverwijzing: nadat je jouw verhaal en bezorgdheden hebt kunnen uiten, bekijkt de club API samen met jou wat de beste oplossing is en probeert deze een inschatting te maken van de ernst van de situatie. Eventueel is een doorverwijzing noodzakelijk, maar dat is steeds in samenspraak met jou.

–        Preventie en ondersteuning: in samenwerking met het clubbestuur zorgt de club-API voor een duidelijk clubreglement met gedragscodes.

Nikie Geeroms (jeugdverantwoordelijke) is de club-API van onze badmintonclub.
Je kan haar steeds contacteren op volgende manieren:

–        Mail: club.api@bcdenderleeuw.be

–        Telefoon: 0477 69 86 44

–        Voor, tijdens of na een training: elke laatste woensdag van de maand, van 18u tot 20u is zij aanwezig in de sporthal 

De aanstelling van een club API betekent zeker niet dat je niemand anders meer mag aanspreken als je ergens mee zit. Alle trainers, sporthalverantwoordelijken en bestuursleden staan ook nog steeds voor je klaar.

Zit je zelf met iets of maak je je zorgen om iemand anders? Aarzel niet en spreek gerust iemand aan!